Monday, 29/11/2021 - 07:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Huyện Di Linh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sở GD&ĐT Lâm Đồng chính thức có thông báo môn thi thứ 3 - Tuyển sinh vào lớp 10 THPT được đăng tải trên website của Sở GD&ĐT Lâm Đồng. Chi tiết xem tại đây:
 UBND Tỉnh Lâm Đồng                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 485 /SGDĐT-KTKĐ Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2012
V/v: Thông báo môn thi thứ 3
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2012-2013.

Kính gửi : - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, PT DTNT;
- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sởvà tuyển sinh Trung học phổ thông; căn cứ Công văn số 325/SGDĐT-KTKĐngày 05/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2012-2013, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 như sau:
1. Môn thi: Môn thi thứ 3 là môn Anh văn
2. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan
3. Thời gian làm bài: 60 phút
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh học sinh biết nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

                                                                                                        GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                         ( Đã kí)
- Như trên: (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng CNTT;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.
                                                                                               Nguyễn Xuân Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết