Nhằm phục vụ cho công tác xét tốt nghiệp THCS trong năm học 2011-2012. Phòng GD&ĐT Di Linh gửi các đơn vị công văn số 38 ngày 14 tháng 5 năm 2012 về việc hướng dẫn nội dung và quy trình xét tốt nghiệp THCS trên địa bàn Huyện Di Linh. Những lưu ý cần thiết trong công văn này cụ thể như sau: